Оброчните кръстове на село Церецел

На тази страница може да видите снимки, описание и местонахождение на всичките Оброчни места на планинското село Церецел, които съм успял да открия по време на разходките ми из махалите на селото. За сега кръстовете са 23, като в това число са включени Оброчните места, които сега са териториално в землищата на новите села – Томпсън и Владо Тричков, но исторически са към Церецел – някога много голяма село с над 40 махали.