Оброчните места на село Царичина

Тук може да видите Оброчните кръстове, които съм открил в землището на село Царичина.