Своге. Оброк Св.Св.Кирик и Юлита

Местоположение

  • Мала Планина, град Своге, махала Косматица

Местоположение на карта Гугл

Година

  • 1893

Описание

  • Оброчното място на Св.Кирик и Юлита се намира в махала Косматица на град Своге. Поддържан оброк, до който, освен място за голям събор с беседки, има и къщи с постояно живущи хора, както и чешма.
  • До кръста расте вековно дърво (дъб или цер). От източната страна на кръста има релефна рисунка на цвете, всеки стрък на което свършва с розета – в горното рамо, както и двете странични рамене. Също така от тази страна има изсечено името на светеца, на когото е посветено това място – Св. Кирик и Юлита. От западната страна, в горната част е изсечена година – 1893 Г. – годината, когато този кръст беше сложен на това място. Под датата има изброени имена на хората, които са поддържали Оброка през годините. Интересното тук е това, че част от имената са изсечени в различен стил – както в размера на буквите, така и начина, по който са изписани – по-новите букви са по-дребни и имат съвременен начин на изписване. Също така тези по-новите думи са изсечени по-плитко, спрямо по-старите. Логиката е разбираема – добавени са по-нови имена на хората, които са поддържали традицията. Интересното е и това, че името на светеца от източната страна също е добавено със същия стил – тоест не през 1893-та година, а в по-късен етап.
  • Кръстът е висок, прекрасен представител на труда на Гинските майстори от края на 19-ти век. Горното рамо има три букела, а страничните рамене, които се разширяват от вътре на вън – по четири букела. Също така основата, под страничните рамене има по 2 доста едри букела. В основата от източната страна има една голяма розета.

Пътеписи, в които се минава през това Оброчно Място:

Още снимки:

Към страницата с Оброците

Към Оброците на Своге