Своге. Оброк на Вси Светии и Четирите Природни Сили

Местоположение

  • Мала Планина, връх Церия (на границата на землищата на град Своге и село Свидня)

Местоположение на карта Гугл

Година

  • 1990-2000-те

Описание

  • Оброк на Всички Светии и Четирите Природни Сили е прекрасна съвремена интерпретация на това, какво е “Оброчен кръст”. Този кръст съчетава традицията и съвремена изработка. За разлика от другите съвремените и обикновените кръстове от мрамор или друг камък, които се слагат на много места на място на старите, тук имаме наистина оригинална творба, която отдава почит на къстове от предишните поколения.
  • Кръстът е сложен на връх Церия, поддържа се, до него има място за курбан.
  • Оброчният кръст е направен от бетон и желязо. От западната страна на кръста има рисунка на кръст върху метал, като всяко рамо на кръста свършва с дума – отгоре е “ВЪЗДУХ”, от северната страна е “ОГЪН”, от южната “ВОДА”, а в основата е “ЗЕМЯ”. В долната част пише “на всички светии и четирите природни сили”. Така Оброчището едновременно сякаш е от две религии, от езичеството и от християнство, но това е с моите нулеви познания в двете области ( не съм религиозен). Лично на мен много харесва идеята за “четирите природни сили” и в моята глава така или иначе всички Оброчни кръстове, които съм открил, са точно това – почит към приородата, въпреки, че всеки е посветен на някой светец. Все пак тези кръстове са били слагани от хора, които са живяли сред природата и са били зависими от нея – дали годината ще е дъждовна, студена, гореща и т.н. – от това е зависил техният живот.
  • Най-добрият съвременен Оброчен Кръст от селата на Искърския Пролом, по моя преценка. (друг прекрасен съвременен кръст има в Свидня, до махала Преслоп).

Снимки на събора от това Оброчно Място:

Пътеписи, в които се минава през това Оброчно Място:

Още снимки:

Към страницата с Оброците

Към Оброците на Своге