Оброчните места на село Свидня

На тази страница може да видите (за сега) откритите от мен Оброчни Кръстове на село Свидня, сред множеството махали на селото в Мала Планина. Един от кръстовете в махала Преслоп е в галерията на село Искрец, защото в кадастъра мястото се води към Искрец.