Оброчните места на село Реброво.

Снимки и описание на Оброчните кръстове в село Реброво, включително кръстове, които сега се падат в землището на село Томпсън, но исторически са към село Реброво (и са слагани, преди село Томпсън да съществува).