Оброчните места на село Осеновлаг

Снимки и описание на Оброчните кръстове на село Осеновлаг в Голема и Ржана Планина.