Оброчните кръстове на село Огоя

Снимки и описание на Оброчните места в село Огоя, Голема Планина.