Оброчните места на село Очиндол

Снимки и описание на Оброчните кръстове на село Очиндол.