Оброчните места на село Миланово

Снимки и описание на Оброчните кръстове в село Миланово, с историческо име Осиково. За съжаление в селото няма запазени стари Оброчни Кръстове, тритте в галерията са съвремени, но пък Оброчните Места със сигурност са стари, поддържани от поколения.