Манастирище. Света Параскева

Местоположение

  • Понор Планина, село Манастирище, Войнишка Махала (западно от гробища)

Местоположение на карта Гугл

Година

  • предположително 1890-1910-те години

Описание

  • Оброчното място на Света Параскева се намира край пътя към отдалечената част на Войнишката махала на около сто метра западно от гробищата на тази махала. Оброчният кръст е изоставен и забравен, почти не се забелязва дори когато няма растителност, а през лятото, предполагам, изобщо не се вижда. Причината е в свлачищни процеси на почвата в близост до пътя, кръстът е наклонен на запад и е скрит в по-голямата си част под почвата, чак до страничните рамене. По тази причина сега е обърнат по-скоро на северо-запад – юго-изток, от колкото запад- изток.
  • От северо-западната страна кръстът е украсен с релефни рисунка – кръст, всяко рамо на който свършва с кръг с цвете. В средата има релефно цвете. Изсечен е двоен кант.
  • От юго-източната страна има три реда думи, които се личат, като последният ред е почти скрит под почвата. Предполагам, че има и друга информация, но за да се види тя, трябва да се разкопае. Горният ред, където понякога е била изсечена годината, тук е заета от дума, която не успях да разчета. Следват имената на хората, поръчали кръста, които пак трудно се разчитат поради начина на изписването. Под имената, обаче, много добре е изсечено името на светеца – Св. Параскева. Това е единственият кръст, посветен на Св. Параскева, който съм откривал.
  • Всяко от раменете на кръста е украсено с по три букела.
  • Като изработка този кръст не е уникален и е със сигурност по-млад от другите Оброчни кръстове на Манастирище в махалите Войнишка и Раецка. Така другият кръст на Войнишката махала е от 1820-та година, а този бих датирал към периода 1890-1910-те години. Кръстове с подобна изработка има в съседните села точно от този период. предполагам, че от юго-източната страна, при основата на кръста е възможно да има изсечена годината, но сега тази част е скрита под почвата.
  • Гробищният парк на махалата е само на 100 метра северо-източно, там могат да се видят множество кръстове от камък от 19-ти, началото на 20-ти век.
  • В долната част на Войнишка махала, до поддържани частни имоти има голям дървен кръст (съвремен).

Пътеписи, в които се минава през това Оброчно Място:

Още снимки:

Към страницата с Оброците