Манастирище. Оброк на Неизвестен Светец

Местоположение

  • Понор Планина, село Манастирище, Раецка Махала (до гробища)

Местоположение на карта Гугл

Година

  • предположително средата на 19-ти век

Описание

  • Оброчното място на Неизвестен Светец се намира на няколко метра от гробищата на махала Раецка на село Манастирище. Кръстът, обаче, не е гробищен, а Оброчен. Висок около 50 см, кръстът е малък и скромен. Изработката му е по-различна от другите кръстове на село Манастирище, които са датирани към първата половина на 19-ти век. Трудно е да се предположи дали този кръст е по-млад или по-стар от другите. Дали е сложен тук преди създаването на гробището или след.
  • От запданата страна е украсен с изсечен кръст, от източната страна няма изсечена информация или рисунки.
  • Гробища на махала Раецка са дом на множество стари кръстове от камък от 19-ти век.

Пътеписи, в които се минава през това Оброчно Място:

Още снимки:

Към страницата с Оброците