Манастирище. Оброк на Неизвестен Светец

Местоположение

  • Понор Планина, село Манастирище, Раецка махала (южно от училището)

Местоположение на карта Гугл

Година

  • предположително първата половина – средата на 19-ти век

Описание

  • Оброчното място на Неизвестен Светец се намира в напълно изоставената и обезлюдена махала Раецка на село Манастирище в планина Понор. Това е един от трите кръста в близост до разрушената сграда на училището. Този се намира южно от училището, близо до изоставена частна къща с голям двор.
  • Оброчното място състои от един кръст от, предположително, първата половина – средата на 19-ти век. Датирам този кръст към този период поради изработката му, начина на изписването на думите и състоянието му. Върху кръста липсва информация за годината, но от западната страна има изсечени думи, но не мога да разчета написаното. Най-вероятно това са имената, или име, на хората поръчали този кръст. От източната страна няма нито рисунки, нито думи. От западната страна има изсечен кант, следващ формата на кръста.
  • Кръстът е украсен с по два букела на страничните рамене и с три букела на горното рамо. Присътстват и букели в основата на кръста от двете страни (не приличат на фалоси).
  • Възможно е да има информация, изсечена в основата на кръста, която сега е скрита под почвата. На първата снимка (горе) се личи, че има някакви символи, но не съм им обърнал внимание, когато бях до кръста.

Пътеписи, в които се минава през това Оброчно Място:

Още снимки:

Към страницата с Оброците