Манастирище. Оброк на Неизвестен Светец.

Местоположение

 • Понор Планина, село Манастирище, Войнишка махала (до училището)

Местоположение на карта Гугл

Година

 • 1820

Описание

 • Оброчното място на Неизвестен Светец се намира до дувара на бившето училище на село Манастирище, махала Войнишка. Махалата се намира в планина Понор, в дяла “мали Понор”, понякога наричан и “Манастирище” (както и селото). Това е вторият най-старият Оброчен Кръст от колекцията ми с потвърдена дата, след кръста в село Церецел – Св. Константин(за който не съм на 100 процента сигурен в годината). От източната страна на кръста, под думите, в най-ниската част, която вече е скрита от почвата много добре се личат изсечени цифри “1820”. Хиляда осем стотин и двадесета година ! Кръстът е видял много от историята на това място и на село Манастирище, от периода на Турското Робство, Освобождението, през годините с най-много хора в селото през 1930-те и началото на 1940-те, така и до смъртта на селото и махалата, настъпило в следствие на одържавяването на земите и колективизацията през 1950-те години.
 • Сега кръстът се намира до дувара от камъни от западната страна на бившето училище на Войнишката Махала на село Манастирище. Сградата на училището отдавна е изоставена, която, след обезлюдяването на махалата, имала е и друг живот – като хижа Родни Балкани, но и това отдавна е в историята. Сградата се разрушава и може би, когато четете това, вече да се е срутила.
 • Кръстът е нисък, както и другите от село Манастирище, висок около 60-80 см, украсен с един букел на горното рамо, а от западната му страна има изсечен кръст.
 • От източната страна на кръста има изсечени букви, написани в стария стил и много трудно се разбират. Аз не мога да разчета написаното, но имах голям късмет, във Фейсбук открих снимка на това Оброчно място от 1989-та година, към която далечната роднина на човека, сложил този кръст (ако правилно разбрах връзката) е написала това, което е пише върху кръста:
 • Сие (Този) кръст що турил Анто Колин
  поп Георгие от село Искрец
  1 8 2 0
  м а й а 
 • Всъщност това не са точно изсечените думи, а превод на изсеченото.
 • Южно от този кръст, до дувара на училището има сложен още един Кръст, който най-вероятно е преместен тук от близкото гробище на Войнишката махала по незнайни причини, до кръста има разкопана дупка от иманяри.

Пътеписи, в които се минава през това Оброчно Място:

Още снимки:

Кръст до южната част на дувара на училището, незнайно кога сложен на това място, с изкоп от иманяри.

снимка от 1989-та година, добре се вижда изсеченото върху кръста.

(източник)

Към страницата с Оброците