Манастирище. Оброк на Неизвестен Светец

Местоположение

  • Понор Планина, село Манастирище, Войнишка Махала

Местоположение на карта Гугл

Година

  • съвременен кръст

Описание

  • Дървен кръст в западната част на Войнишката махала, близо до гробището на махалата. Не ми е известно нищо за този кръст, освен това, че се намира до поддържани вили/къщи в махалата. Предполагам, че е съвременен, сигурно сложен през 1990-те – 2000- те години, съдейки по състоянието на дървения материал.
  • Неизвестен светец. В източния край на махалата има друго оброчно място – на Света Параскева. Това оброчно място е класическо с Гински кръст от края на 19-ти, началото на 20-ти век.
  • Висок повече от 2 метра, на постамент от камък.
  • Може би изобщо не е кръст, а основа за плашило (до кръста има малка градина).

Пътеписи, в които се минава през това Оброчно Място:

Още снимки:

няма

Към страницата с Оброците