Манастирище. Оброк на Неизвестен Светец

Местоположение

  • Понор Планина, село Манастирище, Раецка махала (източно от училището)

Местоположение на карта Гугл

Година

  • предположително първата половина – средата на 19-ти век

Описание

  • Оброчното място на Неизвестен Светец се намира в махала Раецка на село Манастирище в планина Понор. Селото е напълно обезлюдено, освен няколко къщи от махалата край пътя през Бучин Проход посока Петрохан. По тази причина Оброчните кръстове в селото не се поддържат и са забравени.
  • Оброчното място е едно от трите в близост до сградата на училището на махалата. Този кръст е източно от училището, до малко езерце.
  • Кръстът е украсен с три букела на всяко рамо, като на южното рамо липсва малко парче – ъгъл в горната част. От източната страна кръстът е покрит с лишеи и не е ясно дали е имало рисунки или думи, изсечени върху тази част. От западната страна има изсечен кръст, всяко рамо на който свършва с кръг, също така се личат няколко реда с изсечени думи, но не мога да разбера какво е написано. Личи се и цифра “2”, но други цифри не се личат.
  • Съдейки по начина, по който са изсечени думите върху кръста, състоянието му и изработката, мога да предположа, че кръстът е от първата половина – средата на 19-ти век. В селото има кръст от 1820-та година, предполагам, че и този е от този период, или малко по-късно.

Пътеписи, в които се минава през това Оброчно Място:

Още снимки:

Към страницата с Оброците