Оброчните места на село Луково

Галерия със снимки и описание на Оброчните Кръстове на село Луково, в землище на което съм открил само три кръста: два дървени и един от камък. Исторически част от кръстовете, които са в галерията на село Реброво са били към Луково – това са махалите северно от река Батулийска – източно от река Искър до границата със село Батулия.