Оброк Свети Илия. Лесковдол

Местоположение

  • Голема планина, местност Припоро на границата на землищата на Желен и Лесковдол (границата на землищата на селата е променяна, сегашната граница минава по на запад, но историческата минава по седловината)

Местоположение на карта Гугл

Година

  • 1924-та година за най-новия кръст

Описание

  • Оброчното място състои от няколко кръста, от различни периоди. Най-новият кръст е от 1924-та година, датата се личи добре в горната част, от западната страна. Под датата са изброени имената на хората, поддържали Оброка. До новия кръст има парчета на поне още 2 по-стари кръста. Единият е северно от новия – на това парче камък се личат рисунки във форма на кръст. Другият подпира кръста от 1924-та година от изток и е покрит с лишеи, които, по логика, го прави най-старият. По това парче също се личат рисунки. До кръстовете има и други парчета камъни, възможно части от старите Оброчни Кръстове. Интересното тук е това, че мястото за събор е юго-източно от Кръстовете, в малка горичка сред вековни дървета. Информацията за светеца, на когото е посветено това оброчно място е от местен жител. Това оброчно място се намира на ключово място и по тази причина съм минавал край него много пъти, когато обикалям из Голема Планина.

Пътеписи, в които се минава през това Оброчно Място:

Още снимки:

Парче от стария оброк с част от рисунка:

Друго парче от стария оброк с рисунка:

Горната част с отбелязаната година (1924).

Място за събор юго-източно от Оброчното Място.

Към страницата с Оброците

Към Оброците на Лесковдол