Искрец. Оброк в махала Бекеровци

Местоположение

  • Мала Планина, един от четирите кръста на махала Бекеровци на село Искрец, северо-западният край на махалата, намира се в частен имот зад ограда с бодлива тел.

Местоположение на карта Гугл

Година

  • Предположително средата на 19-ти век (1850-1870-те години)

Описание

  • Оброчното място се личи от далече поради няколко вековни дървета, които растат до кръста. Самият оброк се намира в частен имот зад ограда (оброкът също е допълнително ограден вътре в частния имот). Кръстът има рисунки от западната страна, но от източната, където би трябвало да има някаква информация – не се личи нищо, покрит е с лишеи. Съдейки по състоянието на кръста, съм сигурен, че той е от 19-ти век, сигурно от средата на 19-ти век, ако не и по-рано, дървото точно до кръста е много широко, едно от най-старите дървета, които съм намирал, което също сочи към това, че оброчното място е едно от най-старите по тези земи. От друга страна, на този склон на Мала Планина няма отбелязани никакви къщи или колиби на карта от 1880-те години и наличието на този стар кръст на това място е интересно (все пак обикновено те са били слагани близо до махалите). На раменете, сочещи на север и юг има по 3 букела, горната част има 1 букел. За съжаление, по кръста не се личат нито букви, нито цифри (освен 18 в горната част от източната страна) и името на светеца е неизвестно. В махалата има още 3 Оброчни Кръста.

Пътеписи, в които се минава през това Оброчно Място:

Още снимки:

Източната страна. Най-отгоре, над лишеите, се личат цифри 18__.

Частен имот. Оброкът е зад ограда.

Към страницата с Оброците

Към Оброците на Искрец