Искрец. Оброк на Неизвестен Светец

Местоположение

  • Мала Планина, село Искрец, улица Искра

Местоположение на карта Гугл

Година

  • 1864-та година за големия кръст и първата половина на 19-ти век за по-малкия

Описание

  • Оброчното място на Неизвестен Светец се намира на няколко метра от една от асфалтираните улици на село Искрец, близо до моста през река Искрецка и старото училище на селото. Предполагам, че местните жители би трябвало да знаят на кой светец е това място, но върху кръстовете нямаше такава информация, а аз предпочитам да получавам тази информация само когато е изписана на камък, за да съм сигурен.
  • Оброчното място състои от два кръста.
  • Големият кръст, който е сложен пред (от запад) на по-малкия е от 1864-та година. Тази дата се личи добре от западната страна на кръста. Датата е изсечена върху северната (лявата) половина на кръста. Върху западната страна има голяма релефна рисунка на кръст, страничните рамене на който свършват с цветя, а горното – с кръст и цвете. Личат се няколко думи, но не се разбира какво пише. От източната страна, точно в центъра на кръста има голяма релефна рисунка на цвете. Кръстът има 5 букела от горе и по 4 от страни. От двете страни има и по един (обърнат) фалос.
  • Малкият кръст, на който големият служи като подновяване, е по-стар от 1864-та година, най- вероятно е от първата половина на 19-ти век, 1840-те или от по-рано. Наклонен е на изток и върху кръста няма никаква информация. Малки кръстове с такава форма има в село Бов, където са били подновявани с по-нови през 1920-те, но в Искрец това се е случило доста по-рано.
  • Двата кръста са оградени с метални колчета и сниджир, а до тях расте дърво (но не е вековно). До Оброчното място има място за курбан и събор и се личи, че мястото се поддържа.

Пътеписи, в които се минава през това Оброчно Място:

Още снимки:

Добре се виждат цифрите 1864, както и думите, но не разбирам значението на думите.

Малкият кръст от първата половина на 19-ти век.

Към страницата с Оброците

Към Оброците на Искрец