Искрец. Вси Светии

Местоположение

  • Понор Планина, село Искрец, северно от махала Велковци

Местоположение на карта Гугл

Година

  • 1909 г.

Описание

  • Оброчното място Вси Светии се намира в северната част на землището на махала Велковци на село Искрец, до вековни дървета в малка гора край пътя. Състои от един Оброчен Кръст от 1909 г.
  • Информацията за годината, както и за светеца (Вси Светии) е изсечена от източната страна на кръста. Под информацията за годината и светеца са изброени имената на хората, които са поддържали това Оброчно място през годините.
  • От западната страна кръстът е украсен с изсечена рисунка на кръст, всяко рамо на който свършва с рисунка на цвете в кръг.
  • Кръстът е украсен с по един букел на всяко рамо, като букелите на страничните рамене са остри, а този на горното рамо е заоблен (или счупен). В основата, от западната страна има триъгълна ниша за свещ.
  • Оброчното място се поддържа, махалата до него е обитавана и тук все още се провежда събор на махалата.
  • Оброчният кръст е от по-рядко срещан вид като изработка, подобен има в друга Искрецка махала – Пилещарете (в Мала Планина).

Пътеписи, в които се минава през това Оброчно Място:

  • няма

Още снимки:

Изгоряло дърво до кръста.

Към страницата с Оброците