Искрец. Оброк на Неизвестен Светец

Местоположение

  • Мала Планина, село Искрец, махала Балабановци

Местоположение на карта Гугл

Година

  • два кръста – единият от 1890-те, другият от 1910-1930-те години

Описание

  • Оброчното място на Неизвестен Светец се намира западно от Искрецката махала Балабановци.
  • Оброчното място състои от два кръста, сложени един пред друг.
  • Новият кръст е предположитело от 1910-1930-те години. Кръстове с подобна изработка има из землището на Искрец и съседните села и някои са с потвърдена година от 1910-те-1930-те. От западната страна е украсен с изсечен малтийски кръст по средата между раменете, както и с кант. В основата има малка ниша. От източната страна липсва каквато и да е информация.
  • Вторият кръст е от 1890-те години и е в лошо състояние, сложен е зад по-новия, подпрян от източната страна. Кръстът е бил счупен на поне три парчета, като горното рамо е било счупено на две части, но само една част е залепена към кръста. Върху това парче от горното рамо се личат цифри 189_, като четвъртата цифра е била изсечена върху липсващото парче. Възможно е годината да не е 1890-та, а 1850-те, но все пак по-скоро виждам цифра 9 (част от цифрата липсва). Под годината има два реда с думи, като на първия ред добре се личат буквите “Бо”, а на долния ред една буква “Н”. Трудно е да се каже, какво е било изписано. Кръстът е украсен с по три букела върху всяко от раменете.
  • Оброчните кръстове са сложени на постамент от бетон и камък, както и много други кръстове от махалите на Искрец, трудно е да се каже през кой период е било извършено това, но е било направено след поставянето на кръстовете.

Пътеписи, в които се минава през това Оброчно Място:

Още снимки:

Към страницата с Оброците