Искрец. Оброк на Неизвестен Светец

Местоположение

  • Мала Планина, село Искрец, улица Искра

Местоположение на карта Гугл

Година

  • предположително краят на 19-ти – началото на 20-ти век.

Описание

  • Оброчното място на Неизвестен Светец се намира в село Искрец на улица Искра при кръстовището с улица Божурица. Това е населената част на село Искрец, но Оброчният кръст не изглежда поддържан. До Оброчното място има място за готвене на курбан, но то отдавна не е използвано.
  • Кръстът, използван за Оброчен, е от срещаните в землището на Искрец и Свидня от различни периоди от 1866-та до 1935-та години. Върху този кръст липсва изсечена информация за годината и за светеца.
  • От западната страна кръстът е украсен с малтийски кръст, който е изсечен в централната част. От източната страна кръстът не е украсен с нищо, липсват изсечени думи.
  • Оброчният кръст е украсен с по един букел върху всяко от раменете.

Пътеписи, в които се минава през това Оброчно Място:

Още снимки:

Към страницата с Оброците