Искрец. Оброк на Неизвестен Светец

Местоположение

  • Мала Планина, село Искрец, северо-източно от махала Поповци

Местоположение на карта Гугл

Година

  • 1857 г.

Описание

  • Оброчното място на Неизвестен Светец се намира в Мала Планина, в землището на село Искрец и се отнася към махала Поповци. Оброчният кръст е сложен на голяма ливада с панорамни гледки към планина Понор и село Искрец. Едно от най-красивите Оброчни Места, които съм виждал.
  • Освен едно от най-красивите, това Оброчно място също така е и едно от най-старите с потвърдена година. От западната страна на кръста много добре се личат изсечени цифри 1857. Тези цифри са изсечени малко под средата на кръста, под раменете на изсечената от тази страна рисунката на кръст. Изсечената рисунка на кръст заема почти цялата западната страна, като всяко рамо свършва с още по един кръст, както и релефен букел.
  • От източната страна също има рисунка на кръст, но по-различна и по-малка. Пак има релефни “топки” (букели).
  • Самият кръст е украсен с по три букела на страничните рамене, както и с пет букела на горното рамо.
  • Кръстът е и сред най-високите. Висок около 150-160 см и прилича на още два кръста – този от село Добърчин- Св. Богородица от 1878-ма г., както и “Драгошинов” кръст от село Заселе. Възможно това да е най-високият кръст, но не съм го измервал.
  • Овчарят от махала Поповци, когото съм срещнал до Оброчното място на Св. Иван Рилски южно от това Оброчно място, не беше сигурен на кой светец е този кръст, въпреки, че ми каза, че този Оброк се поддържа от неговата махала – Поповци.

Пътеписи, в които се минава през това Оброчно Място:

Още снимки:

Към страницата с Оброците