Искрец. Оброк на Неизвестен Светец

Местоположение

  • Мала Планина, село Искрец, махала Пилещераете

Местоположение на карта Гугл

Година

  • предположително 1900-1930-те

Описание

  • Оброчното място на Неизвестен Светец се намира в Искрецката махала Пилещарете и състои от един неподдържан Оброчен Кръст. Върху кръста липсва информация за светеца, на когото е посветено, или имената на хората, които са поръчали и поддържали този Оброк. Единственото, което се личи, е началото на годината, изсечено от западното страна. От дясната страна на кръста се личат цифри 19, но следващите не могат да бъдат разчетени със сто процента сигурност, приличат ми на 29. Така годината би била 1929-та. Кръст с подобна изработка има в друга Искрецка махала и той е от 1915-та година.
  • Както и на другия кръст, така и на този, раменете са украсени с по един остър букел. От западната страна кръстът е украсен с изсечени рисунки на малтийски кръстове върху страничните рамене и в долната част. В най-горната част от западната страна се личи, че са били изсечени няколко думи, но разчитането им е трудно.
  • Оброкът не се поддържа.

Пътеписи, в които се минава през това Оброчно Място:

Още снимки:

Малтийски кръст, цифри 19 след това празно място и малко кръгче (едва ли е нула), след това се личи цифра 2 и 9.

Към страницата с Оброците