Искрец. Оброк на Неизвестен Светец

Местоположение

  • Мала Планина, село Искрец, улица Габър

Местоположение на карта Гугл

Година

  • 1935 и 1915

Описание

  • Оброчното място на Неизвестен Светец се намира на Искрецката улица Габър, в населената част на селото на няколко метра от река Искрецка. Състои от два Оброчни кръста от 1915 и 1935-та години.
  • Северният кръст е по-голям и по-стар. Той е от 1915-та година и с по-рядко срещана изработка. За разликата от повечето кръстове, раменете на които са направени така, че се разширяват от вътрешната страна към външната, тук раменете не се разширяват, а са равни. Кръстът не е симетричен и севрното рамо е малко по-високо от южното. Всяко от раменете е украсено с по един доста изпъкнал букел, като букелите на горното и северното рамо са остри, а на южното е заоблен. От западната страна кръстът е украсен с изсечен кант и рисунка на цвете с три стръка, като средният свършва с рисунка на малтийски кръст в кръг. От източната страна има девет реда с изсечени имена на хората, които са поръчали и поддържали този Оброк. Имената се четат сравнително лесно, но няма изписано името на светеца, на когото е посветено това Оброчно Място. Под имената е изсечена годината – 1915.
  • Вторият кръст е по-млад и е значително по-често срещан в махалите на село Искрец. Кръстове с подобна изработка съм намирал и от края на 19-ти век, но този тук е значително по-млад и е от 1935-та година! Един от най-младите кръстове в село Искрец. Информацията за годината е изсечена от западната страна. От същата страна кръстът е украсен с изсечен, в средата, малтийски кръст, както и с кант.
  • Двата кръста са сложени на отделни постаменти един до друг (север-юг), като това е било направено някога след първото им поставяне на това място. Подобни постаменти има почти при всички Оброчни Кръстове на село Искрец.

Пътеписи, в които се минава през това Оброчно Място:

Още снимки:

Към страницата с Оброците