Искрец. Изоставен Кръст на Велкова Махала

Местоположение

  • Понор Планина, село Искрец, северно от Велкова махала

Местоположение на карта Гугл

Година

  • 1861 или 1881 г.

Описание

  • Оброчното място на Неизвестен Светец се намира в землището на село Искрец в планина Понор, дял Мали Понор, северно от Велкова махала, като северно от махалата има и друго Оброчно място – Вси Светии, което се поддържа, докато това място е отдавна изоставено и забравно.
  • Кръстът е от срещаният из махалите на Искрец вид като изработка и размери, например, подобен има в махала Дяковци, с малко по-различни риснуки. Тук кръстът е украсен с кант, изсечено цвете в кръг в центъра на кръста, както и допълнителни триъгълни форми по раменете на кръста до канта. Също така кръстът е украсен с по три букела върху всяко рамо, а от източната страна е празен.
  • Под рисунката на цветето от западната страна се личат няколко цифри или букви, които аз успявам да разчета като 1861 или 1881, но не мога да съм напълно сигурен, че ги разчитам правилно. Освен да е изсечена годината, едва ли е нещо друго, защото символите са само 4, едва ли е име, по-скоро е годината на създаването на този кръст.
  • Оброчното място се личи отдалече – когато се разхождах по северния склон на връх Кукла, видях няколко вековни дървета между две ливади, сред по-млада гора и веднага се насочих към мястото, към кръста няма пътека, няма никакъв навес, пейки и се личи, че той е много отдавна изоставен, а съборът на махалата се прави на по-новото Оброчно Място Вси Светии от 1909 г.

Пътеписи, в които се минава през това Оброчно Място:

  • няма

Още снимки:

1861?

Към страницата с Оброците