Искрец. Оброк в местност Горновица

Местоположение

  • Понор Планина, село Искрец, местност Горновица до махала Чаклиновци

Местоположение на карта Гугл

Година

  • предположително краят на 19-ти, началото на 20-ти век.

Описание

  • Оброчното място на Неизвестен Светец се намира в село Искрец, в северната част на селото, край пътя между махалите на селото в местност Горновица. Този кръст се намира точно до черния път западно от махала Чаклиновци, в която има две други Оброчни места.
  • Оброчният кръст е бил монтиран на постамент (зид) от камъни и бетон, като това е било направено някога през 20-ти век, а преди това кръстът е бил сложен, както се полага, в почвата. Към 2023-та година зидът е счупен, но кръстът е оцелял и е подпрян от източната му страна. Кръстът гледа с украсената с малтийски кръст страна на изток, а западната част, с която е подпрян към разваления постамент, е празна – без изсечена информация за годината и светеца.
  • Кръстове от този стил и изработка има на няколко места в село Искрец, като те се датират към края на 19-ти век, началото на 20-ти. Това, което прави този кръст по-различен от другите, са двата малки кръста, изсечени в долната част, от двете страни на нишата, от източната страна.
  • Възможно е зиданият постамент да е бил счупен от камион на дървосекачи, защото се намира точно до черния път.
  • Изваден, този кръст е полезен с това, че може да се види колко големи всъщност са били Оброчните Кръстове в основата си, която се слагаше под почвата, съотношението при този кръст е около 60\40 – 60 процента над почвата и 40 под почвата.

Пътеписи, в които се минава през това Оброчно Място:

  • няма

Още снимки:

Към страницата с Оброците