Искрец. Оброчни кръстове на махала Дяковци

Местоположение

  • Понор Планина, село Искрец, махала Дяковци

Местоположение на карта Гугл

Година

  • предположително краят на 19-ти, началото на 20-ти век.

Описание

  • Оброчното място на Неизвестен Светец се намира в село Искрец, в северната част на селото, до махала Дяковци и състои от два Оброчни кръста от различни периоди. За съжаление и двата кръста пазят точните години на създаването им, но по състоянието им и изработката може да се предположи, че единият (северният) е от втората половина на 19-ти век, възможно да е от 1850-1860-те, докато другият (южният) е от годините след Освобождението, може би 1880-1910-те.
  • Северният кръст (ляв на горната снимка) е по-старият е от двата. Той е от много рядко срещана изработка – тип Келтски – с напълно запазен кръг, оформен между раменете му. Страничните рамене са украсени с по един букел, горното рамо няма букели. От западната страна е украсен с изсечен кръст, всяко рамо най който свършва с кръст. От източната страна също е украсен с изсечен кръст, но по-различен. За съжаление, по кръста не се личат никакви думи или цифри. Предполагам, че това е по-старият от двата кръста, защото другият е с по-срещан тип изработка. В съседната махала на Искрец също има Оброчно място с два кръста, като и там северният е по-стар (направен от бигор), докато другият е от 1900-те години.
  • Вторият кръст е по-млад и е от доста срещан, като изработка, тип кръстове из тези земи. Украсен е с по три букела по раменете, а от западната страна с рисунка на цвете в кръг в централната част. От източната страна върху кръста има изсечени два реда думи, но не успявам да разбера написаното. Предполагам, че това са имената на хора, които са поръчали кръста.
  • Оброчното място се поддържа, до кръстовете има вековни дървета, чешма, навес, пейки, място за събор и за готвене на храна.
  • Както и повечето други кръстове на Искрец, така и тези кръстове са били изведени от почвата и монтирани на постамент от цимент и камък някога през 20-ти век, с цел тяхното опазване.

Пътеписи, в които се минава през това Оброчно Място:

  • няма

Още снимки:

Към страницата с Оброците