Искрец. Оброчното място на Неизвестен Светец

Местоположение

  • Мала Планина, село Искрец, улица Искра

Местоположение на карта Гугл

Година

  • предположително краят на 19-ти век

Описание

  • Оброчното място на Неизвестен Светец се намира в Мала Планина, в населената част на село Искрец, южно от река Искрецка на продължението на улица Искра след кръстовището с улица Самоковска. Снимките към това Оброчно място са от 2020-та година, но сега до кръста е построена ограда (на частен имот).
  • Оброчният кръст е в лошо състояние и бил счупен на няколко места. Основата му липсва, горната част е била счупена и е залепена. Също така горното рамо е със странна форма, като то не се разширява отвътре навън, а е остро. Възможно е състоянието на този кръст се дължи на това, че се намира до къщи, а край кръста се паркират коли.
  • От западната страна кръстът е украсен с кант и изсечена рисунка на кръст, всяко рамо на който свършва с кръгче. От източната страна няма нищо. Страничните рамене са украсени с по три букела, върху горното рамо няма букели, което потвърждава теорията ми, че горното рамо не е запазено в оригиналния вид и е било счупено.

Пътеписи, в които се минава през това Оброчно Място:

Още снимки:

Към страницата с Оброците