Искрец. Оброк на Неизвестен Светец

Местоположение

  • Мала Планина, село Искрец, северо-западно от махала Поповци

Местоположение на карта Гугл

Година

  • 1889 г.

Описание

  • Оброчното място на Неизвестен Светец се намира в Мала Планина, в землището на село Искрец, край пътя от централната част на селото към махала Поповци. Кръстът е наклонен на северо-изток, сигурно поради свлачищните процеси в почвата, защото в близост минава черен път, при изграждането на който точно до кръста е било отнето доста от склона, на който се намира Оброчното Място.
  • За разликата от повечето кръстове от този вид, които са монтирани с красивата (украсената) част, гледаща на запад, а неукрасената част (където се изписва информация) на изток, този кръст е монтиран точно на обратно. Така източната страна е украсена в централната част с релефна рисунка на цвете в кръг, а в горната част – с изсечен малтийски кръст. Под цветето е изсечена годината 1889. От западната страна, в централната част на кръста има изсечено само едно име – ДОЙНО, което би трябвало да е името на човека, поръчал и платил за този кръст през 1889-та година.
  • Кръстът е украсен с по три букела върху всяко от раменете, както и с по един букел в основата.
  • Като цяло този кръст е типичен представител на Оброчните и гробищните кръстове от камък от края на 19-ти век, дело на майсторите от село Гинци. Подобни кръстове се срещат много из землищата на селата в планините Мала и Голема, както и в другите части на западната България, на запад от пролома на река Искър.
  • До кръста има малка маса с пейки, но мястото не изглежда, че се поддържа.

Пътеписи, в които се минава през това Оброчно Място:

Още снимки:

Към страницата с Оброците