Искрец. Оброк на Неизвестен Светец

Местоположение

  • Мала Планина, село Искрец, улица Искра

Местоположение на карта Гугл

Година

  • 1896

Описание

  • Оброчното място на Неизвестен Светец се намира в село Искрец на улица Искра при кръстовището с улица Лъката, девет къщи западно от другото Оброчно Място на улица Искра. Както и другото място, така и това не е поддържано, въпреки, че се намира точно до населени къщи.
  • Оброчният кръст е типичен за края на 19-ти век, подобни се срещат в село Искрец, както и съседните села.
  • От западната страна кръстът е украсен с релефен кръст, всяко рамо на който свършва с кръг. От източната страна има изчени три реда с информация. Първите два реда са имената на човек, поръчал този Оброчен Кръст – Йордан Савов. Третият ред е годината – 1896.
  • Оброчният кръст е украсен с по три букела върху всяко от раменете.

Пътеписи, в които се минава през това Оброчно Място:

Още снимки:

Към страницата с Оброците