Оброчните кръстове на село Еленов Дол

Снимки и описание на Оброчните места на село Еленов Дол в Ржана Планина (за сега – само 1 кръст).