Дуни Връх. Оброк на Неизвестен Светец

Местоположение

  • Планина Козница, западно от село Дупни Връх (сега Дружево) на 1052 метра надморска височина.

Местоположение на карта Гугл

Година

  • Предположително средата на 19-ти век (1850-1870-те години)

Описание

  • Оброчното място е западно от централната махала на село Дупни Връх, на възвишение с панорамна гледка на 360 градуса. Кръстът е висок около 150 см. На западната страна има рисунки, личат се букви и цифри, но  не е ясно какво точно пише, покрит е с лишеи. От източната страна няма рисунки. Оброчният кръст е без букели и леко прилича на кръстове от Заноге – като декорация (много рисунки) и по дебелината на камъка. Предположително е от втората половина на 19-ти век.

Пътеписи, в които се минава през това Оброчно Място:

Още снимки:

Към страницата с Оброците

Към Оброците на Дупни Връх