Дреново. Свети Петър

Местоположение

  • Мала Планина, северният край на централната махала на Дреново, западно от гробищата и изоставеното ТКЗС.

Местоположение на карта Гугл

Година

  • 1859-та година или 1869 – та

Описание

  • Едно от оброчните места на село Дреново – едно кралство на Оброчни Места! Този кръст се намира южно от връх Илинден, от всички страни на който има оброци! Оброкът Свети Петър се намира край вековни дървета, над черен път от гробищата край старото ТКЗС с изоставени постройки.
  • Един от най-старите кръстове с потвърдена дата – на западната страна има информация за годината – добре се виждат цифри 1859 – (първо мислех, че е 1850, но мисля, че поледната цифра все пак е 9, не 0). Имам съмнения относно третата цифра – дали е 5 или 6.
  • От западната страна има и друга информация – личи се дума “ПЕТАРЪ”, което за мен би трябвало да е името на светеца, на когото е посветен този кръст. Над името има и друга дума, която виждам като “АРГАЬ”, но не знам какво би могла да означава.
  • От източната страна има рисунка на кръст.
  • Кръстът е местен и незнайно кога е сложен на нов постамент от камъни бетон, както се е случило с множество кръстове в района.
  • Има по три букела от горната страна и страничните рамене.

Пътеписи, в които се минава през това Оброчно Място:

Още снимки:

Към страницата с Оброците

Към Оброците на Дреново