Добърчин. Оброчно място Свети Спас

Местоположение

  • Понор Планина, село Добърчин, до махалите Величковци и Лазаровци

Местоположение на карта Гугл

Година

  • предположително втората половина на 19-ти век

Описание

  • Оброчното място Свети Спас се намира в частен имот, сегашното предназначение на което не ми е известно, но в миналото е било училище, а после почивна станция. Територията е оградена с висока ограда, а портата обикновено е заключена. От няколкото ми преминавания край този имот, веднъж съм имал късмет – портата беше отворена, така че успях на направя снимки на Оброчното място от по-близо.
  • Оброчното място състои от два кръста, но дали и двата са на Свети Спас – не съм сигурен. И двата кръста са от един и същ период и са с почти еднаква изработка, а няма места, където да има два кръста от един и същ период, които да са на един светец. Северният кръст със сигурност е на Свети Спас, това знам от снимки от събора за този Оброк, които могат да се видят в препратката. В този фоторапортаж върху северния кръст има сложени цветя – а върху южния – няма.
  • Южният кръст е много наклонен на запад, а вековното дърво, расло от изток на кръста е изгоряло и от него остана много малка част. Този кръст има 4 букела на горното рамо и по 3 на страничните. Източната и западнатана страни имат по една релефна риснука на кръст.
  • Северният кръст – който е със сигурност на Свети Спас е с почти същата изработка, както и южният. На горното рамо има три букела, както и на страничите. Има релефна рисунка на кръст от западната страна.

Пътеписи, в които се минава през това Оброчно Място:

Снимки на събор на това Оброчно място:

Още снимки:

Южният кръст:

Северният кръст:

Към страницата с Оброците

Към Оброците на Добърчин