Добърчин. Оброчище Свети Никола

Местоположение

  • Понор Планина, село Добърчин, до махалите Величковци и Лазаровци

Местоположение на карта Гугл

Година

  • 1901 или 1907

Описание

  • Оброчното място на Свети Никола в село Добърчин състои от два Оброчни кръста. Както и на някои други места, включително в Добърчин, и тук имаме два кръста от различни периоди – като единият служи като подновяването на по-стария, но и двата са запазени. Тази традиция, тоест запазването и на стария кръст при слагането на новия, е добре изразена в село Бов. Това Оброчно място състои от кръст от 1900-те години и от, предположително, средатата на 19-ти век.
  • Големият кръст е с класическа за този период Гинска изработка – симетричен, с разширяващи се отвътре навън рамене и рисунки. От западната страна имаме изсечена рисунка на кръст, всяко рамо от който свършва с още една рисунка на кръст в кръг (но не и розета). Върху раменете има по три букела. От източната страна има изсечена информация за годината и светеца – 1901 (или 1907, четвъртата цифра не се личи много добре) “СВЕТИ НИКОЛА”.
  • Вторият кръст е малък и скромен, каквито са били слагани из тези села преди да започнат да ги подновяват с Гинските – професионалните кръстове с доста качествена изработка. Малкият кръст е със липсваща долната част (както и при близкото Оброчно място до махала Петковци). От западната страна има изсечена рисунка на кръст.
  • Мястото е изоставено и забравено. Оброкът не се поддържа. В летните месеци почти не се личи от пътя – намира се в гора. Когато е бил слаган през 1900-те години, на това място нямаше никаква растителност – Оброчното място беше на панорамна ливада, а сега е гора (борова).

Пътеписи, в които се минава през това Оброчно Място:

Още снимки:

Оброчното място през лято (трудно се забелязва от пътя сред храстите).

Към страницата с Оброците

Към Оброците на Добърчин