Добърчин. Оброк на Неизвестен Светец

Местоположение

  • Понор Планина, село Добърчин, западно от гробището на селото

Местоположение на карта Гугл

Година

  • 1898

Описание

  • Оброчното място на Неизвестен Светец в село Добърчин се намира в двора на разрушеното ТКЗС на селото, край черния път през махалите на изток – към седловината с кръстовете Света Богородица. Кръстът е много наклонен на запад, почти е паднал и е въпрос на време кръстът да се счупи. От западната страна на кръста има изсечена рисунка на цвете в кръг в центъра, както и на три малтийски кръста върху раменете. Както страничните, така и горното рамо имат по 3 букела. В основата липсват букели или други елементи. Странното на този кръст е наличието на две дати. Така в северната половина на кръста под розетата се личи много добре годината 1898, а от южната страна на кръста се личи добре датата 1860 (третата цифра може и да е 8, тоест 1880). Възможно е годината 1898 да е когато на това място беше сложен точно този Гински кръст, докато 1860 (или 1880) да е било годината на създаването на това Оброчно място, като старият кръст липсва.
  • В горната част на кръста се личат имената на човека поръчал този кръст – СОКОЛЪ ПЕТКОВ.

Пътеписи, в които се минава през това Оброчно Място:

Още снимки:

Към страницата с Оброците

Към Оброците на Добърчин