Добърчин. Оброк на Неизвестен Светец

Местоположение

  • Понор Планина, село Добърчин, западно от гробището на селото

Местоположение на карта Гугл

Година

  • предположително преди средата на 19-ти век

Описание

  • Оброчното място на Неизвестен Светец в Добърчин се намира до ограда на поддържан частен имот, край пътя западно от гробището на селото. Направен е от бигор – камък, от който са направени най-старите от запазените кръстове в този район, и не би трябвало да е по-млад от средата на 19-ти век, а може би е и от първата половина на същия век. Личи се изсечена рисунка на кръст от западната страна. Никакви други риснуки, думи или цифри не се личат.
  • Оброчното място не се поддържа, въпреки, че до кръста има сложени няколко лампи (най-вероятно от собственика на съседния имот).
  • 200 метра на изток по черния път от Оброчното място се намира гробището на село Добърчин, където могат да се видят множество кръстове от камък от 19-ти век.

Пътеписи, в които се минава през това Оброчно Място:

Още снимки:

Към страницата с Оброците

Към Оброците на Добърчин