Добърчин. Света Богородица

Местоположение

  • Планина Понор, седловината между Добърчин и Церово, южният склон на Добърчинския връх (Торсилова Могила)

Местоположение на карта Гугл

Година

  • 1850-те години

Описание

  • Може би любимото ми Оброчно място от всичките, Оброчно място, което ме е вдъхновило да започна да описвам тази традиция в селищната система на Искърския Пролом.
  • Намира се в землището на село Добърчин, при местност Заногата, източно от махала Кьосевци.
  • Оброчното място състои от два кръста, сложени на възвишение (могила?) на седловината, която разделя землищата на села Церово и Добърчин. Единият кръст е по-малък (северният) и е със счупено северно рамо. От западната страна има рисунка на цвете с розети, от източната липсват думи и цифри. Вторият кръст е значително по-висок, с рисунка на кръст от западната и източната страни, но без каквато и да е информация от източната страна. Така и двата кръста пазят тайни за светеца и годините.
  • По моя преценка южният кръст – високият е по-стар и е възможно да е дори от 1850-те години или малко по-млад (все пак е от края на 19-ти век). Смятам така, защото знам за само един друг кръст с такава изработка и размери – в землището на село Искрец до махала Поповци в Мала Планина и той е от 1857-ма година! Друг подобен кръст има в махала Драгошинов кръст на село Заселе. Кръстът има 5 букела от горната страна и по 3 на раменете.
  • Малкият кръст е от по-срещан вид – заоблен и нисък, такива съм срещал датирани пак от 1850-те и нататък. Което означава, че и двата кръста са горе-долу от един и същ период. Кръстът има 5 букела от горе и по 4 на страничните рамене.
  • Информация за светеца – Богородица, идва от това, че някъде между 2018-2019-та години към двата кръста е добавен малък “постамент” от цимент (всъщност не е постамент, защото той не ги укрепва, а само е излят цимент, доста плитък), върху който има надпис “Богородица”.
  • И двата кръста са наклонени на север.
  • Оброчното място се намира на възлово място за моите разходки и по тази причина присътства в множество пътеписи, повече от колкото какъв то и да е било друг Оброк.

Пътеписи, в които се минава през това Оброчно Място:

Още снимки:

Към страницата с Оброците

Към Оброците на Добърчин