Добърчин. Пресвета Богородица

Местоположение

  • Понор Планина, село Добърчин, махала Лилашковци

Местоположение на карта Гугл

Година

  • 1953

Описание

  • Оброчното място на Пресвета Богороица в Добърчинската махала Лилашковци състои от един кръст на ливада до поддържани къщи. Странното на това Оброчно място е датата, изсечена от юго-западната страна на кръста. От изсеченото разбираме, че кръстът е от 1953-та година, всички цифри се виждат много добре. Кръстът е малък и скромен, направен е от камък и е монтиран на съвременен постамент с плочки. От северо-източната страна има изсечена една рисунка на цвете. Датировката му към 1953-та година, за мен, е много странна. След 1944-та година традицията да се слагат кръстове беше изоставена (до 1990-те), така знам за само още един кръст датиран през 1950-те (в Церецел). Ако не беше изсечената дата, бих отнесъл кръста към 1920-1930-те години. Възможно 1953-та да е годината на подновяването на традицията и събора след прекъсване. Над годината се виждат две думи, като само втората се разчита – Богородица, а първата дума прилича на Мария (буквата М се личи добре, а другите по-скоро от контекст (Богородица).

Пътеписи, в които се минава през това Оброчно Място:

Още снимки:

Към страницата с Оброците

Към Оброците на Добърчин