Оброчните Кръстове на село Добърчин и Меча Поляна

На тази страница може да видите всичките Оброци и Оброчни Кръстове, които успях да намеря в землището на Понорското село Добърчин. За сега са осем, като в това число е включен и Оброчният Кръст от село Меча Поляна, което беше включено като махала към селото в средата на 20-ти век, но преди това дълго време е било отделно село.