Загъжене. Оброк Св.Св.Константин и Елена

Местоположение

  • Понор Планина, село Загъжене (сега Добравица), махала Цветковци

Местоположение на карта Гугл

Година

  • 21.05.1906

Описание

  • Оброчното място Св. Св. Константин и Елена се намира в населена махала Цветковци на разпръснатото в планина Понор село Загъжене (истинското име на селото е откраднато през 1950-те (както и земята от хората) и сега селото носи безсимслено име Добравица), но когато този кръст беше сложен на своето място, селото е било Загъжене. Намира се в метри от обитаван имот и се поддържа.
  • Кръстът е обърнат по-скоро посока юг-север, отколото стандартното изток-запад. Така от южната страна на кръста има рисунка на розета, а от северната информация – пише 21.V.1906. СВ.Конст.Елена. НОСТ. А.Колев.
  • Кръстът има по 3 букела от горе и от страни.

Пътеписи, в които се минава през това Оброчно Място:

Още снимки:

Към страницата с Оброците

Към Оброците на Загъжене (Добравица)