Загъжене. Оброк на Неизвестен Светец

Местоположение

  • Понор Планина, село Загъжене (сега Добравица), махала Топилата, край пътя при обитавани къщи

Местоположение на карта Гугл

Година

  • 1899

Описание

  • Оброчното място се намира в махала Топилата на село Загъжене. Сложен през 1899-та година, когато селото е носило това име, не промененото без да се питат жителите през 1950-те в Добравица. Махалата, в която е сложен този кръст се нарича Топилата. Оброчното място се намира на метри от обитаван имот и се поддържа.
  • Кръстът гледа по-скоро на юго-изток и северо-запад, отколкото, както беше редът – изток – запад. Юго-източната (източната) страна, на която обикновено е била изписвана някаква информация (година, светец) е празна. От северо-западната (западната) има рисунка на кръст с розети, а в лявата част се личат цифри 1899 – годината, в която този кръст беше сложен на това място. Друга информация не се личи.
  • Кръстът има по 3 букела от горната част и на страничните рамене. Интересното тук е и наличието на два чифта букели в частта на кръста, която се явява основата, където понякога са били слагани фалоси.
  • Това Оброчно място стана доста популярно през последните години поради близостта към туристическа дестинация Скален Феномен Столо. Оброчното място се намира в края на асфалтовия път през селото. Проблемът (както го виждам аз) е в това, че до кръста паркират коли и е възможно някой по-невнимателен шофьор да бутне кръста.

Пътеписи, в които се минава през това Оброчно Място:

Още снимки:

Кучета-пазачи от съседните обитавани къщи.

Към страницата с Оброците

Към Оброците на Загъжене