Брезе. Оброчно Място Свети Никола

Местоположение

  • Понор Планина, дял “Мали Понор” или “Манастирище”, махала Бърдо на село Брезе.

Местоположение на карта Гугл

Година

  • 1885-та година за по-големия кръст и, предположително, средата на 19-ти век за по-малкия.

Описание

  • Оброчното място Свети Никола се намира край черния път през напълно обезлюдената и изоставената махала Бърдо на село Брезе. Махалата е отдалечена от централното село и се намира в дял Мали Понор на планина Понор. Оброчното място Свети Никола състои от два кръста от различни периоди, сложени на един постамент и оградени с камъни.
  • Десният (на снимката горе) – южният кръст е по-нов и е от 1885-та година. Представлява най-доброто от работата на Гинските майстори, правили невероятни паметници от камък. На западното лице има рисунка с розети, ниша за свещ. Под страничните рамене има по един фалос, нещо, което не се среща много по Оброчните кръстове, но тук и двата са добре запазени (може да се видят на снимките долу). От източната страна на кръста има думи и цифри. Думите се личат добре – на кръста пише “СВЕТИ НИКОЛА” (след НИКОЛА има още една буква Л или А). Следва “ПЕТАРЪ” и “СПАС. Б”. Най-отдолу добре се вижда годината – “1885 ГО”. Така от кръста се разбира и кога е сложен, от кого и на кой светец е посветен.
  • Вторият кръст (северният) е по-малък и е по-стар, предполагам, че е от средата, ако не и от първата половина на 19-ти век. Направен е от бигор, камък, от който са направени най-старите запазените кръстове в селищната област на Искърския пролом. Такива камъни от бигор са много малко на брой (запазени има по един брой в Кукерова махала на Загъжене и в махала Чаклиновци на Искрец и още малки счупени на парчета на няколко други места, включително в махала Кръста на Брезе). На кръста няма никаква информация. От западната страна има рисунка на кръст.
  • Южно от това оброчно място с двата кръста, на 2 метра разстояние е другото Оброчно място на Бърдо – на Свети Георги (описан отделно).
  • В близост (100 метра на запад) се намира още едно Оброчно място на Бърдо.

Пътеписи, в които се минава през това Оброчно Място:

Още снимки:

Двете оброчни места едно до друго (Свети Георги и Свети Никола).

Двата кръста Свети Никола.

Фалос на кръста от 1885-та година.

Свети Никола (а)

Петаръ

Спас Б

1885 го

Двата кръста, източна страна

Двата кръста, западна страна

Към страницата с Оброците

Към Оброците на Брезе