Оброчните кръстове на село Брезе

Тук може да видите колекция Оброчни Кръстове на село Брезе. Колекцията се допълва, защото при всяка разходка из махалите на селото успявам да открия нови Оброчни Места.