Бов. Свети Петър

Местоположение

  • Голема Планина, село Бов, близо до чешмата Светио Кладенец, северният склон на връх Колибището

Местоположение на карта Гугл

Година

  • 1920-те за по-новия кръст и 1860-1870-те за по-стария.

Описание

  • Оброчно място на Свети Петър в село Бов изглежда изоставено и тук не се провежда събор. Състои от два кръста от различни периоди. За съжаление, за разликата от близкия кръст на Св.Св.Петър и Павел в махала Кръсто (на изток от това място), където и двата кръста са грижливо сложени един до друг, тук старият кръст е подпрян зад по-новия и по този начин не може да се види дали върху стария има някаква информация.
  • По-новият кръст е от 1920-те години, тази информация не се личи върху кръста, но стилът му сочи към този период, когато в Бов са били подновявани повечето стари кръстове, които са били от втората половина на 19-ти век. За разлика от повечето кръстове от 1920-те години, този е значително по-къс (прилича на кръста Св. Илия от другата страна на връх Колибището).
  • Кръстовете не са обърнати в традиционната посока изток-запад, а север-юг. Така от северната страна се личат изсечени думи “СЛУЖБА НА СВЕТИ ПЕТЪР” следват две имена на два реда “НИКОЛА” “ПЕТЪР”. За пръв път виждам дума “служба” изсечена върху кръст (обикновено е или само името на светеца или е “спомен” за “името на светеца”. В горната част има изсечена рисунка на малтийски кръст.
  • Старият кръст, сложен от южната страна на по-новия е по-малък и не прилича на Бовските кръстове от 1860-те години, каквито има на оброчното място на Свети Николай Летни или Вси Светии, трудно е да кажа от кой период е, но най-вероятно също е от втората половина на 19-ти век, най-веротяно 1860-те, както и другите кръстове на Бов.
  • Оброчното място е зарасло, не съм местил стария кръст за да видя дали върху него има информация, опасявайки се да не го счупя. На изток по същия черен път, където се намира този кръст, има друго място посветено на Св. Петър, където се провежда събор на махалата (Кръст).

Пътеписи, в които се минава през това Оброчно Място:

Още снимки:

Към страницата с Оброците

Към Оброците на Бов