Бов. Свети Илия

Местоположение

  • Голема Планина, село Бов, над черния път западно от махала Забачовец

Местоположение на карта Гугл

Година

  • 1932 (?)

Описание

  • Оброчно място на Свети Илия се намира край черния път от село Бов за махала Забачовец, в махалата има друго оброчно място – на Св. Дух. Кръстът е представител на Бовските кръстове от 1920-те години, но тук с много къса долната част, която възможно липса, възможно е кръстът да е бил такъв от началото. Състоянието ме у е лошо, въпреки, че е възстановяван, измазан с цимент и е ограден с метални колове и тел, с цел това да го предпази от разпадане. Подобен опит за спасяване на стар кръст има с кръста Мария Магдалена при махала Стръмол.
  • От западната страна на кръста се личи името на светеца – “СВ. ИЛИЯ“. Следват мена на хора, които са поръчали кръста, от тях се вижда фамилия ВЪЛКОВ. Част от буквите не се виждат поради колчето. В най-долната част много добре се вижда цифра 2, а пред нея, почти съм сигурен, че са цифрите 3 и 9. Ако цифра 1 е скрита зад металното колче, годината би трябвало да е 1932-ра, но не мога да съм сигурен напълно. От източната страна също има изписани думи – най-веротяно имена, не се разбира, защото от тази страна почти всичко е измазано с цимент. Това, че има думи от източната страна потвърждава предположението, че кръстът винаги е бил толкова къс – обикновено Бовските кръстове от 1920-те години са били високи с достатъчно място за имена само от запданата страна.
  • Другото Бовско Оброчно място на Св. Илия се намира в махала Данговци (до така наречената Вазова Къща).

Пътеписи, в които се минава през това Оброчно Място:

Още снимки:

Към страницата с Оброците

Към Оброците на Бов