Бов. Свети Георги

Местоположение

  • Голема Планина, село Бов, край черния път от местност Чемерник за връх Могилата и Бовска Габровница, местност Плочите

Местоположение на карта Гугл

Година

  • 1920-те години

Описание

  • Оброчното място на Свети Георги се намира в източната част на землището на село Бов, край стария черен път от местност Чемерник за Бовска Габровница и връх Могилата. Състои от един Оброчен кръст от 1920-те години. Датирам това място към този период съдейки по изработката на кръста. Подобни има на много места в землището на село Бов, повечето от които са от периода 1920-1932 години. Както и при другите кръстове от този период, така и при този, част от горния слой на камъка липсва, а заедно с това и информацията за годината и светеца. От запазената долната част се виждат четири реда с имената на хората, които са поддържали този Оброк. Най-горният запазен ред има име “ГЕОГРИ”, изписано от дясната част, където на другите редове са вторите имена на хората, така че е е възможно върху липсващото парче да е била изписана дума “СВЕТИ”.
  • Името на светеца, на когото е посветено това място съм разбрал от картата на забележителностите на село от Бов от интернет страницата на селото.
  • От източната страна също липсва част от горния слой на камъка.
  • Оброчното място не изглежда поддържано, наоколо не се вижда място за събор и курбан.

Пътеписи, в които се минава през това Оброчно Място:

Още снимки:

Към страницата с Оброците

Към Оброците на Бов