Бов. Света Троица

Местоположение

  • Голема Планина, село Бов, южният склон на връх Яворец източно от махала Кръст

Местоположение на карта Гугл

Година

  • 1920-те

Описание

  • Оброчното място на Света Троица се намира от южната страна на връх Яворец, край стар зарасл път между махалите на Бов до местност “Чукарите”. Изглежда, че някога този черен път е бил важен, успореден на сегашния поддържан път от Бов за езерата, Бовска Габровница, хижата и т.н. Мястото се намира трудно дори през месеците без висока растителност, а през лятото, предполагам, че едва ли може да се открие. Старият черен път не е проходим, като това е най-горният от трите успорени пътища от Бов на изток. Средният път е проходим от махалите Кръст до Ключо, а най-долният е основният път от Бов на изток. Не бих открил това място, ако не карата на Бовските кръстове на сайта на село Бов.
  • Изработката на кръста е в стила на Бовските оброци от 1920-те години, но със значително по-дебел и здрав камък. От западната страна се вижда изсечено името на светеца – “СПОМЕН ЗА СВ. ТРОИЦА”. Следва “ОТ” и четири реда с имена на хора, поръчали този кръст (“дарители”). От източната страна няма информация. В горната част на западната страна има изсечен кръг с кръст.
  • Съдейки по изработката, датирам кръста към 1920-те години, когато в Бов са били сложени много нови Оброчни кръстове, някои като подновяване на старите, а други на съвсем нови места.

Пътеписи, в които се минава през това Оброчно Място:

Още снимки:

Към страницата с Оброците

Към Оброците на Бов